Komornik może wszcząć i przeprowadzać egzekucję pod warunkiem doręczenia przez Wierzyciela:

- oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

- dostarczenie wypełnionego wniosku egzekucyjnego lub alimentacyjnego. 

Wnioski w formacie *.pdf

wniosek egzekucyjny